Αγαπητοί αναγνώστες οποιος ενδιαφέρεται να γίνει συντάκτης στον Μυστικό κόσμο ας επικοινωνήσει μαζί μας!

Σταθερή βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας στην καινοτομία

innovation_bulbΤη σταθερή βελτίωση των επιδόσεων της Ελλάδας στην καινοτομία αποτυπώνει ο «Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας 2010», η έκθεση του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft, που πραγματοποιήθηκε, για δεύτερη συνεχή χρονιά, υπό την εποπτεία του Δρ. Δημήτρη Δενιόζουκαι έχει ως αντικείμενο την καταγραφή της πορείας εμπέδωσης της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία.
Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί τηναποτύπωση της συγκριτικής θέσης της Ελλάδας στους δείκτες καινοτομικών επιδόσεων, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τόσο τα ισχυρά σημεία της χώρας όσο και εκείνα που χρήζουν βελτίωσης απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Βασική υπόθεση εργασίας της παρούσας μελέτης αποτελεί η στενή σχέση ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας και στην καινοτομία των επιχειρήσεων.
Για την εκπόνηση της μελέτης αξιοποιήθηκαν κατά βάση τα στοιχεία του European Innovation Scoreboard, τα οποία εμπλουτίστηκαν και συμπληρώθηκαν από τα ευρήματα των εκθέσεων του Innobarometer, του Eurobarometer και του Global Entrepreneurship Monitor.
Εκτός από την παρουσίαση και ανάλυση επίσημων στοιχείων σχετικά με την πορεία της καινοτομίας στη χώρα μας, επιχειρείται και καταγραφή των αντιλήψεων, που επικρατούν στη δημόσια διοίκηση, τους επιχειρηματικούς φορείς και τους επιχειρηματίες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, αναφορικά με την καινοτομία.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του «Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας 2010», έχει σημειωθεί πρόοδος και έχουν καταγραφεί καλές επιδόσεις σε ορισμένους τομείς, όπως οι δαπάνες για βιομηχανικό σχεδιασμό, η αγορά εξοπλισμού, η κατάρτιση προσωπικού, οι επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα και η υιοθέτηση οργανωτικών και εμπορικών καινοτομιών. Ωστόσο, η χώρα μας έχει ακόμα σημαντική απόσταση να διανύσει σε καίριους τομείς, όπως η παραγωγή και διάδοση της γνώσης, η συμμετοχή στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και η χαμηλή επένδυση σε καινοτομία, προερχόμενη από την έρευνα.
Αναλυτικότερα, οι επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία, όπως παρουσιάζονται στο Συνοπτικό Δείκτη Καινοτομίας (SII) του European Innovation Scoreboard, συνεχίζουν να βελτιώνονται σταθερά, αλλά αργά, τοποθετώντας την Ελλάδα στην ομάδα των μέτριων καινοτόμων. Τη σημαντικότερη βελτίωση, το 2009, παρουσιάζουν η συμμετοχή του ενεργού πληθυσμού στη δια βίου μάθηση, τα χορηγηθέντα επιχειρηματικά κεφάλαια και οι άλλες ιδιωτικές πιστώσεις, η πρόσβαση των επιχειρήσεων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, καθώς και οι αιτήσεις για χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κοινοτικών βιομηχανικών σχεδίων. Ωστόσο, παρόλη τη βελτίωση, ένα μεγάλο μέρος των επιμέρους δεικτών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ μερικοί δείκτες συρρικνώνονται περαιτέρω. Σε ιδιαίτερη ύφεση βρίσκονται οι δείκτες που έχουν σχέση με την οικονομία της γνώσης, όπως και εκείνοι που σχετίζονται με τις δημόσιες και τις επιχειρηματικές επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, σε τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών και σε καινοτομία μη εξαρτώμενη από έρευνα. Τέλος, η εκπαίδευση και τα επιχειρηματικά κεφάλαια συνεχίζουν να υστερούν σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με τις ευρωπαϊκές επιδόσεις.
Όπως επισημαίνεται από τα συμπεράσματα της μελέτης, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις της χώρας μας στον κρίσιμο τομέα της καινοτομίας, θα πρέπει η έρευνα και η καινοτομία να καταλάβουν υψηλή θέση στις προτεραιότητες της Ελλάδας, ώστε όχι απλά να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση, αλλά να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια της χώρας.
Πηγές: ΑΠΕ/ΜΠΕ, Microsoft


Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Add To Del.icio.us

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!!!