Αγαπητοί αναγνώστες οποιος ενδιαφέρεται να γίνει συντάκτης στον Μυστικό κόσμο ας επικοινωνήσει μαζί μας!

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ


Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχει στενότητα υδατικών πόρων, ενώ μεγάλο μέρος της απειλείται με ερημοποίηση.
Η υπεύθυνη διαχείριση του νερού αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα που οφείλει να συνδυαστεί με πολιτικές εξόδου από την κρίση:
- Με ολοκλήρωση τριτοβάθμιων βιολογικών καθαρισμών και δημιουργία παράλληλων δικτύων για επαναχρησιμοποίηση του νερού σε μη πόσιμες χρήσεις.
- Με έργα μικρών ταμιευτήρων για αρδευτικές και υδρευτικές χρήσεις, αλλά και για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, όπου παρουσιάζονται σημεία εξάντλησης.
- Με εγκατάσταση υδρομετρητών στις καλλιέργειες για χρέωση ανάλογα με την κατανάλωση και αξιοποίηση των εσόδων για υποδομές εξοικονόμησης και βιώσιμης διαχείρισης του νερού.
- Με επιδοτήσεις στους καλλιεργητές για συστήματα εξοικονόμησης, όπως στάγδην άρδευση.
- Με επανέλεγχο και σφράγισμα όσων γεωτρήσεων λειτουργούν παράνομα.

Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Add To Del.icio.us

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας!!!